60_moe-1

Gintoki và Koro-sensei là moe nam được fan Trung Quốc mê nhất - ảnh 1

Gintoki và Koro-sensei là moe nam được fan Trung Quốc mê nhất – ảnh 1

Gintoki và Koro-sensei là moe nam được fan Trung Quốc mê nhất - ảnh 2

Bảng Xếp Hạng