60_UZJWLv1aTI_totoro

10 sinh vật kỳ dị mà siêu đáng yêu trong phim của cha đẻ hãng Studio Ghiblii - ảnh 1

10 sinh vật kỳ dị mà siêu đáng yêu trong phim của cha đẻ hãng Studio Ghiblii – ảnh 4

10 sinh vật kỳ dị mà siêu đáng yêu trong phim của cha đẻ hãng Studio Ghiblii - ảnh 1
10 sinh vật kỳ dị mà siêu đáng yêu trong phim của cha đẻ hãng Studio Ghiblii - ảnh 6

Bảng Xếp Hạng