RyAq0Ie

Erza Scarlet (Fairy Tail)

Mikasa Ackerman (Attack On Titan)

Tae Shimura (Gintama)
10 nhân vật nữ trong Anime bạn chẳng bao giờ dám chọc giận

Bảng Xếp Hạng