Cuộc bỏ phiếu kỉ niệm lần thứ 25 của Kirby cho phép người hâm mộ bình chọn khả năng sao chép sức mạnh được yêu thích nhất của Kirby

685

Nintendo đã mở một cuộc bỏ phiếu vào thứ năm ( ngày 14 tháng 09 năm 2017) để cho người hâm mộ có thể bình chọn về khả năng sao chép sức mạnh được yêu thích nhất của Kirby. Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng kỷ niệm 25 năm nhượng quyền thương mại của game Kirby và nhân sự kiện này, Nintendo sẽ giới thiệu đến với người hâm mộ một phiên bản sắp ra mắt của game Kirby là Kirby: Battle Royale.

 

Người hâm mộ có thể bình chọn khả năng sao chép sức mạnh mà họ yêu thích của Kirby từ 56 khả năng được đề cập ở danh sách bên dưới. Khả năng sao chép sức mạnh có sẵn trong cuộc thăm dò là (được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong video ở trên):

1. Kirby Ice

2. Kirby Animal

3. Kirby Whip

4. Kirby Wing

5. Kirby Water

 

6. Kirby ESP

7. Kirby Cupid

8. Kirby Cutter

9. Kirby Crash

10. Kirby Clean

11. Kirby Cook

12. Kirby Copy

13. Kirby Ghost

14. Kirby Circus

15. Kirby Jet

16. Kirby Stone

17. Kirby Archer

18. Kirby Spark

19. Kirby Spear

20. Kirby Sleep

21. Kirby Throw

22. Kirby Suplex

23. Kirby Sword

24. Kirby Doctor

25. Kirby Ninja

26. Kirby Needle

27. Kirby Hi-Jump

28. Kirby Burning

29. Kirby Backdrop

30. Kirby Bubble

31. Kirby Parasol

32. Kirby Ballon

33. Kirby Hammer

34. Kirby Beetle

35. Kirby Beam

36. Kirby Fire

37. Kirby Fighter

38. Kirby Freezer

39. Kirby Plasma

40. Kirby Bell

41. Kirby Paint

42. Kirby Wheel

43. Kirby Bomb

44. Kirby Ball

45. Kirby Poison

46. Kirby Mike

47. Kirby Magic

48. Kirby Missile

49. Kirby Mini

50. Kirby Mirror

51. Kirby Metal

52. Kirby UFO

53. Kirby Yo-Yo

54. Kirby Light

55. Kirby Leaf

56. Kirby Laser

 

Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra trên các trang wed của Nintendo trên toàn thế giới và sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 10.