757005829f3e02c14b39f89a0549352f1452953338_full

Phần 4 của anime Uta no Prince sama sẽ được công chiếu vào mùa thu năm 2016

Phần 4 của anime Uta no Prince sama sẽ được công chiếu vào mùa thu năm 2016

Phần 4 của anime Uta no Prince sama sẽ được công chiếu vào mùa thu năm 2016
Phần 4 của anime Uta no Prince sama sẽ được công chiếu vào mùa thu năm 2016

Bảng Xếp Hạng