Thời gian bán và thay đổi các sản phẩm tháng 7 của Good Smile Company

Loading...

Bài viết này sẽ tổng hợp lại các sản phẩm sẽ được bán ra cùng sự thay đổi thời gian của một số sản phẩm tới từ Good Smile Company (bao gồm cả các bên đối tác)

[2017/07/3] Release dates & changes July 2017 (Good Smile Company)

Ngày phát hành chính thức:

10.07.2017:

12.07.2017

Những sản phẩm lùi ngày bán:

Rời từ 10.07.2017 tới 26.07.2017

Rời từ 07.2017 tới 08.2017

Rời từ 07.2017 09.2017

————–
✪ Thông tin liên hệ:
● KatKat Figure – Nơi thỏa sức đam mê của bạn
● Website: https://katkatfig.com/
● Facebook: https://www.facebook.com/KatKatFigure/
● SĐT: 098.203.4208

Loading...

Bài viết liên quan