Thành phố của Nhật Bản cấm du khách vừa đi vừa ăn

Quy định cấm du khách vừa đi vừa ăn của thành phố Kamakura nhằm khuyến khích lối ứng xử lịch thiệp và không xử phạt.

Thành phố của Nhật Bản cấm du khách vừa đi vừa ăn

Loading...
Source: anime de cu

Bài viết liên quan