otaku

Anno Hideaki từng có những tuyên bố dự đoán về sự đi xuống của ngành công nghiệp Anime Nhật Bản

otaku

Bìa bài báo cáo của “Hiệp hội phim hoạt hình Nhật Bản” năm 2014

Bảng Xếp Hạng