yusuke murata

  1. admin

    One Punch Man Tác giả bộ truyện đã "lên trình" cỡ nào sau khi vẽ thánh trọc mỗi ngày?

    Cả 2 mangaka Yusuke Murata và ONE đã có những thay đổi khá đáng kể về nét vẽ sau nhiều năm làm việc với One Punch Man. Vốn là một bộ truyện webcomic ít tên tuổi được thực hiện trên internet bởi tác giả ONE từ năm 2009, One Punch Man đã nhanh chóng vụt sáng và trở thành một hiện tượng trên mạng...
Top