x drake

  1. admin

    One Piece Tại sao trước đó Kaido không trừ khử X Drake?

    Trong những diễn biến mới nhất của One Piece vừa được tiết lộ thì X Drake chính là mục tiêu mà Queen cùng Who Who nhắm đến vì phát hiện ra anh là “gián điệp”. Vậy tại sao trước đó Kaido không trừ khử X Drake? Trong những diễn biến mới nhất của One Piece thì Queen cùng Who Who đã chính thức...
Top