watchdog man

  1. admin

    One Punch Man Đây là anh hùng duy nhất "mạnh" như Saitama

    Saitama là anh hùng với sức mạnh gần như không ai có thể sánh bằng, nhưng cũng có người khác trong One Punch Man “mạnh” như anh. One Punch Man là một anime nổi tiếng với những nhân vật độc đáo và thường bị áp đảo. Nhân vật chính của series – Saitama – là ví dụ điển hình nhất về điều này, được...
Top