trái ác quỷ

  1. admin

    One Piece Top 7 nhân vật sở hữu trái ác quỷ hệ Zoan mạnh nhất đang ở Wano?

    Cùng điểm qua 7 nhân vật đang sở hữu trái ác quỷ hệ Zoan mạnh nhất đang có mặt tại trận chiến ở Wano nhé! Page One Page One là một là một thuộc hạ làm việc dưới trướng của Tứ Hoàng Kaido. Hắn cùng với chị của mình Ulti, là thành viên của lực lượng tinh nhuệ Tobi Roppo mà Kaido rất tự hào. Page...
  2. admin

    One Piece 3 thành viên băng Mũ Rơm và 2 nhân vật khác nên có sự phát triển thêm về Haki

    Nếu như có sự phát triển thêm về Haki thì 5 nhân vật này sẽ mạnh hơn rất nhiều. Trái ác quỷ và Haki là hai trong số những khái niệm nổi tiếng nhất ở thế giới rộng lớn của One Piece. Chúng sẽ quyết định sức mạnh của dàn nhân vật từ chính cho tới phản diện. Giờ đây, với sự tiến bộ không ngừng của...
Top