tower of god

  1. admin

    Tower of God Mối quan hệ giữa Bam và tổ chức FUG

    Trong Tower of God, FUG thường được biết đến như một “tổ chức tôn giáo” xoay quanh một đức tin duy nhất là giết Jahad và những người đứng đầu 10 Đại gia tộc. Bam luôn mong muốn đi theo Rachel và ở bên cô mãi mãi. Rachel luôn muốn leo lên Tháp và ngắm nhìn những vì sao trên đỉnh. Với hai mong...
Top