sulong

  1. admin

    One Piece Những điểm yếu của trạng thái Sulong mà Kaido có thể khai thác

    Trong manga One Piece 988 thì trận chiến giữa các thành viên của tộc Mink cùng Kaido và Băng Bách Thú của hắn cũng chính thức diễn ra. Sau đây là những điểm yếu của trạng thái Sulong mà Kaido có thể khai thác. One Piece: Những điểm yếu của trạng thái Sulong mà Kaido có thể khai thác Trong...
Top