solo leveling chap 115

  1. admin

    Solo Leveling Solo Leveling chap 115: Lời cảnh báo

    Solo Leveling chap 115 tiết lộ về sự kiện cổng S đầu tiên và tại nơi Kamish – boss hầm ngục đang yên nghỉ, viên ma thạch vẫn chờ đợi chủ nhân xứng đáng. Cục trưởng Cục Thợ Săn Mỹ – David Brennon không giữ được bình tĩnh khi nghe báo cáo về khả năng Sung Jin-Woo mang sức mạnh ngang ngửa một Thợ...
Top