solo leveling 120

  1. admin

    Solo Leveling Solo Leveling 120: Kết thúc thảm họa tại trường học

    Solo Leveling 120 – Jin-Woo quay sang đám Orc với cái nhìn đáng sợ. “Ta bảo các người không được di chuyển”. Không kẻ nào dám bất tuân khi phải đối diện trước áp lực tỏa ra từ kẻ thù với ánh mắt tàn bạo kia. Jin-Woo điều đội quân lính bóng tối của mình đưa các học sinh ra ngoài an toàn...
Top