solo leveling 114

  1. admin

    Solo Leveling Solo Leveling 114: Cha Hae-In tái đấu Kiến Vua

    Solo Leveling chap 114 – Jin-Woo ra lệnh cho Kiến Vua phải chiến đấu với Cha Hae-In và giành chiến thắng, nhưng không được gây thương tích. Liệu mọi chuyện có dễ dàng như vậy? Thời khắc Beru ra trận cũng đến trong chap 114 của Solo Leveling tuần này. Mặc dù chỉ là triệu hồi mượn sức mạnh từ...
Top