shinobi

  1. admin

    Naruto Naruto: Tại sao Làng Lá là nguồn gốc của những shinobi đáng sợ?

    Làng Lá, ngôi làng hùng mạnh nhất, là nhà và nơi sinh ra của hầu hết các ninja đáng gờm từng thấy trong Naruto. Vũ trụ của Naruto chứa năm quốc gia shinobi, trong đó tồn tại các làng, một trong những ngôi làng này là Konoha, và nó là bối cảnh chính của phần lớn câu chuyện. Làng Lá không chỉ là...
Top