shigaraki

  1. admin

    My Hero Academia My Hero Academia 283 Spoiler: Midoriya một mình ngăn cản Shigaraki

    Trong chap 282 của manga My Hero Academia thì Shigaraki đã gây rất nhiều nguy hiểm cho nhóm anh hùng. Đặc biệt là với Eraserhead, anh thực sự đã cận kề cái chết nếu không có Todoroki ứng cứu. Tiếp sau đây là những thông tin mới nhất về My Hero Academia 283 Spoiler. My Hero Academia 283...
Top