re:zero season 2 tập 8

  1. admin

    Re:Zero Re:Zero Season 2 tập 8 - Cái chết gây ám ảnh nhất của Subaru

    Kết thúc tập 7 của Re:Zero Season 2 thì Subaru đã được Otto cứu ra khỏi ngục. Và ở bên ngoài có một nhân vật đã đợi sẵn. Hãy đến với các diễn biến của Re Zero Season 2 tập 8. Subaru cùng Otto chạy ra bên ngoài và gặp Ram đã chờ sẵn ở đó. Cô cho Subaru biết là Roswaal chính là người ra lệnh...
Top