queen

  1. admin

    One Piece Điểm mặt 4 cái tên dù rất mạnh nhưng đang "vô dụng" tại Wano

    Cùng OtakuGO điểm qua 4 nhân vật dù sở hữu sức mạnh rất lớn nhưng đang tỏ ra "vô dụng" tại Wano quốc. Wano quốc đang đi tới những trận chiến quyết định, liên minh lật đổ Kaido của Luffy sẽ phải đối mặt với những cái tên cực mạnh trong băng Bách Thú. Dù là một arc tập hợp rất nhiều kẻ mạnh, tuy...
Top