oregairu

  1. admin

    Anime Oregairu: Màn tỏ tình "văn vở" nhất lịch sử Anime

    Sau 3 season kéo dài nhiều năm của My Teen Romantic Comedy SNAFU (Oregairu), Hachiman cuối cùng đã tỏ tình thành công với Yukino. Với sự thúc đẩy từ Hiratsuka-sensei, Hachiman chọn tiến ra thế giới rộng lớn hơn, quyết tâm giải quyết mọi vấn đề. Chúng ta cũng chứng kiến sự thất bại của Yui và...
Top