one piece chap 991

  1. admin

    One Piece One Piece chap 991: Phải chăng Cáo lửa Kinemon chính là khắc tinh của Kaido dạng Rồng?

    Đó là những gì đã diễn ra tại One Piece chap 991, phải chăng với khả năng vô hiệu hóa mọi đòn tấn công bằng lửa thì Kinemon chính là khắc tinh của Kaido dạng Rồng. Những hình ảnh mới nhất của One Piece chap 991 cho thấy, để cứu cho Jack Hạn Hán thoát khỏi cái chết thì Kaido đã bắt đầu hành...
Top