omniscient reader

  1. admin

    Solo Leveling Tại sao fan Solo Leveling nên đọc Omniscient Reader?

    Omniscient Reader theo chân Kim Dokja , người theo dõi “Three Ways to Survive the Apocalypse” suốt 10 năm qua – một web-novel ế ẩm và rồi nhận ra thế giới đang đi đến tận cùng đúng theo những gì anh từng đọc. Tại sao fan Solo Leveling nên đọc Omniscient Reader? Tên đầy đủ “Omniscient...
Top