no game no life

  1. admin

    Light Novel Nước Úc đã chính thức cấm phát hành No Game, No Life

    Hội đồng Phân loại Australian đã chính thức niêm yết cấm việc bán và nhập khẩu 3 trong số các light novel "No Game, No Life" của tác giả Yuu Kamiya trên toàn lãnh thổ nước Úc. 3 trong số các tác phẩm bao gồm volume đầu tiên, thứ hai và thứ 9. Hội đồng đã từ chối phân loại tiểu thuyết vào ngày...
Top