nhật bản

  1. admin

    Nhật Bản Nhật Bản cải tạo Nắp cống phát sáng hình nhân vật Anime để chống trộm

    Chính quyền thành phố Tokorozawa ở Nhật Bản đã có ý tưởng sáng tạo khi làm ánh sáng phát ra từ những chiếc nắp cống đặc biệt trong khoảng thời gian từ 6h00 tối đến 2h00 sáng, để giảm tỷ lệ tội phạm vào ban đêm. Đặc biệt hơn, những nắp cống này còn có hình các nhân vật anime. Video: SCMP (Bưu...
Top