my hero academia season 5

  1. admin

    My Hero Academia Uraraka cần một vai trò lớn hơn trong Season 5

    Khi My Hero Academia season 4 kết thúc, rõ ràng là Ochaco Uraraka cần thêm thời lượng xuất hiện hơn khi season 5 chắc chắn được phát hành. Với việc My Hero Academia season 4 kết thúc, rõ ràng là Ochaco Uraraka cần có thêm thời gian xuất hiện trong season 5. Uraraka là một trong những nhân vật...
Top