my hero academia 287 spoiler

  1. admin

    My Hero Academia My Hero Academia 287 Spoiler: One For All đầu tiên

    Trong chap trước thì ngay lúc cận kề nguy hiểm thì Nana Shimura, một trong các chủ nhân trước của One For All xuất hiện và bảo vệ Midoriya khỏi Shigaraki. Cùng OtakuGO đến với những diễn biến tiếp theo trong My Hero Academia 287 Spoiler. My Hero Academia 287 Spoiler Tóm tắt chap trước...
Top