midoriya izuku

  1. admin

    My Hero Academia Điều gì xảy ra nếu Deku không gặp All Might?

    Điều gì sẽ xảy ra trong My Hero Academia nếu Midoriya Izuku (Deku) không gặp All Might? Thay đổi lớn trong cuộc đời Deku là khi gặp All Might, người đã giúp cậu thoát khỏi Sludge Villain. Cuối cùng, Deku tìm ra bí mật của All Might và trở thành người kế thừa mới của One For All. Nhưng điều gì...
Top