kuma kuma kuma bear

  1. admin

    Anime Anime Kuma Kuma Kuma Bear sẽ lên sóng vào tháng 10 năm 2020

    Mới đây, trang web chính thức cho bộ anime truyền hình Kuma Kuma Kuma Bear được dựa trên light novel cùng tên của tác giả Kumanano và 029 đã công bố thêm visual mới cho dự án. Trước đó, trang web cũng đã công bố một visual khác và promo video đầu tiên cho dự án. Bộ anime dự kiến sẽ lên sóng vào...
Top