king hỏa hoạn

  1. admin

    One Piece Sanji so găng với King Hỏa Hoạn để cứu con trai Oden, phải chăng đã đến lúc "thánh nhọ" tỏa sáng?

    Cuối cùng Sanji đã xuất hiện trở lại, giải cứu Momonosuke thành công nhưng lại đang bị King Hỏa Hoạn tấn công dữ dội. Nhưng đừng thế mà các bạn chớ vội khinh thường sức mạnh cũng như kĩ năng chiến đấu của Sanji. Việc cấp bách nhất thì Sanji đã hoàn thành cho liên minh. Đó chính là giải cứu...
Top