kimetsu no yaiba ngoại truyện

  1. admin

    Kimetsu no Yaiba Kimetsu no Yaiba ngoại truyện: Tiếp tục hé lộ Viêm trụ từng xích mích với Phong trụ, có tình cảm với Luyến trụ

    Rengoku Gaiden tập trung vào khoảng thời gian Luyến trụ Mitsuri vẫn còn là đệ tử dưới trướng Viêm trụ Kyojuro. Ngoại truyện cũng tiết lộ cuộc họp trụ cột đầu tiên, Phong trụ Sanemi tỏ ra không phục chức vụ Viêm trụ và đã gây hấn với anh. Viêm trụ Rengoku Kyojuro dưới nét vẽ của mangaka Hirano...
Top