historia reiss

  1. admin

    Attack on Titan 10 điều thú vị về Historia Reiss

    Attack on Titan đã xây dựng nhiều nhân vật phức tạp và Historia Reiss không chỉ phức tạp mà còn liên kết đến một số điều thú vị, sự thật bất ngờ. Historia hay Krista như cô ấy đã từng được biết đến trước đây, là một nhân vật quan trọng trong cả mùa 2 và 3, với tiết lộ có dòng máu hoàng gia...
Top