hiền nhân thuật

  1. admin

    Naruto 6 nhẫn thuật siêu mạnh có thể "hạ đo ván" Hiền Nhân Thuật

    Có một điểm chung của những sử dụng Hiền Nhân thuật trong Naruto: Họ đều phải là cao thủ thượng thừa. Tuy nhiên dù mạnh mẽ như thế nào thì vẫn có thứ vượt xa được nhẫn thuật này. Trong Naruto thì Hiền nhân thuật là hệ thống những kỹ năng của ninja kết hợp chakra của bản thân họ với chakra của...
Top