haki

  1. admin

    One Piece 3 thành viên băng Mũ Rơm và 2 nhân vật khác nên có sự phát triển thêm về Haki

    Nếu như có sự phát triển thêm về Haki thì 5 nhân vật này sẽ mạnh hơn rất nhiều. Trái ác quỷ và Haki là hai trong số những khái niệm nổi tiếng nhất ở thế giới rộng lớn của One Piece. Chúng sẽ quyết định sức mạnh của dàn nhân vật từ chính cho tới phản diện. Giờ đây, với sự tiến bộ không ngừng của...
Top