fruits basket season 3

  1. admin

    Anime Fruits Basket Season 3 sẽ lên sóng vào năm 2021

    Sau khi chuẩn bị phát sóng tập cuối cùng của mùa thứ hai, Fruits Basket đã thông báo rằng họ sẽ trở lại cho mùa thứ ba vào năm sau! Đây sẽ là ss3 cũng là season cuối cùng của Fruits Basket. Một vài thông tin về ss3 của Fruits Basket đã được tiết lộ Theo đó thì khi tin tức đầu tiên được đưa...
Top