eren jeager

  1. admin

    Attack on Titan Eren tuyên bố "Không cần nói chuyện làm gì, giết được cứ giết"

    Armin Arlet muốn dùng lời nói của mình để thuyết phục và cản bước Eren nhưng có vẻ không thành công. Trong một diễn biến vô cùng bất ngờ ở chương mới nhất của bộ truyện Attack on Titan, kế hoạch "muốn nói chuyện" với Eren của Armin đã thất bại ngay từ trong trứng nước, khi Eren tuyên bố cả hai...
Top