cấm thuật

  1. admin

    Naruto Cho dù là "cấm thuật" thì 6 nhẫn thuật này vẫn được nhiều người sử dụng vì sức mạnh khủng khiếp của nó

    Đây đều là những nhẫn thuật vô cùng nguy hiểm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dùng nhưng vẫn được rất nhiều người sử dụng. Trong Naruto thì "Cấm thuật" thường là những nhẫn thuật đặc biệt không được chia sẻ rộng rãi trong thế giới ninja, những nhẫn thuật này ẩn chứa một sức mạnh khủng...
Top