Natsu Matsuri 2016 (10/07/2016) tại Hồ Chí Minh

Natsu Matsuri 2016 tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh

Natsu Matsuri 2016 (10/07/2016) tại Hồ Chí Minh

Thời gian: 10/07/2016 (09h00 – 20h00)

Địa điểm: CUNG VĂN HOÁ LAO ĐỘNG, 55 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, Q1

Giá vé: (chưa có thông tin)

Thông tin chi tiết xem tại: https://goo.gl/iQFXLz

Các nhân vật sẽ tham gia:

Nguồn: yolostars-shop

Natsu Matsuri 2016 (10/07/2016) tại Hồ Chí Minh

Loading...

Bài viết liên quan