Dragon Ball: Legend of Time and Space – Game PC đề tài Dragon Ball được hé lộ tại ChinaJoy 2019

Dragon Ball: Legend of Time and Space tên gốc là 龙珠时空传说, đây là tựa game PC được hé lộ tại ChinaJoy 2019.

Dragon Ball: Legend of Time and Space – Game PC đề tài Dragon Ball được hé lộ tại ChinaJoy 2019

Loading...

Bài viết liên quan