Cửa hàng tiện lợi Nhật Bản gây tranh cãi vì mở cửa suốt ngày

Các sản phẩm và dịch vụ tại cửa hàng tiện lợi đáp ứng hầu hết nhu cầu người dân, nhưng vấn đề mở cửa cả ngày gặp khó khăn vì thiếu nhân lực.

Loading...

Bài viết liên quan