Chiêm ngưỡng thanh kiếm Lambent Light của Asuna (SAO) ngoài đời thực

Lambent Light là thanh kiếm chính thức của Asuna trong Aincrad của Sword Art Online,và các anh em thợ rèn Stagmer và Baltimore đã chăm chỉ làm việc và thành công khi tạo ra một thanh kiếm được xem như là bản sao của Lambent Light

Chiêm ngưỡng thanh kiếm Lambent Light của Asuna (SAO)

Những hình ảnh chi tiết :

Chiêm ngưỡng thanh kiếm Lambent Light của Asuna (SAO)

Chiêm ngưỡng thanh kiếm Lambent Light của Asuna (SAO)

Chiêm ngưỡng thanh kiếm Lambent Light của Asuna (SAO)

Nguồn: Manganetworks

Chiêm ngưỡng thanh kiếm Lambent Light của Asuna (SAO) ngoài đời thực

Loading...

Bài viết liên quan