Bảng xếp hạng Anime mùa xuân 2019 [Tuần 5]

Vậy là đã đã kết thúc tuần 5 của Anime mùa xuân 2019. Và ngay sau đây là danh sách những bộ Anime đang được khán giả xem nhiều nhất.

Bảng xếp hạng Anime mùa xuân 2019 [Tuần 5]

Loading...

Bài viết liên quan