Bảng xếp hạng Anime mùa xuân 2019 (Tuần 4)

Vậy là đã đã kết thúc tuần 4 của Anime mùa xuân 2019. Và ngay sau đây là danh sách những bộ Anime đang được khán giả xem nhiều nhất.

Bảng xếp hạng Anime mùa xuân 2019 (Tuần 4)

Loading...

Bài viết liên quan