Bảng xếp hạng Anime mùa xuân 2019 [Tuần 3]

Vậy là đã đã kết thúc tuần 3 của Anime mùa xuân 2019. Và ngay sau đây là danh sách những bộ Anime đang được khán giả xem nhiều nhất.

Bảng xếp hạng Anime mùa xuân 2019 [Tuần 3]

Loading...

Bài viết liên quan