[18/07/2017] Thời gian bán và thay đổi các sản phẩm tháng 7 của Good Smile Company

Loading...

Bài viết này sẽ tổng hợp lại các sản phẩm sẽ được bán ra cùng sự thay đổi thời gian của một số sản phẩm tới từ Good Smile Company (bao gồm cả các bên đối tác)

[2017/07/18] Release dates & changes   July 2017 (Good Smile Company)

Ngày phát hành chính thức:

25.07.2017

26.07.2017

Những sản phẩm thay đổi ngày phát hành:

Rời từ 07.2017 sang 08.2017

Rời từ 07.2017 sang 09.2017

Loading...

Bài viết liên quan