Search
loading...

Xuất hiện thêm một Goku mới ở giữa Los Angeles

Gửi cho bạn bè cùng đọc nhé!

Giống như lần trước ở Đài Bắc đã xuất hiện một goku bay trên đám mây thì lần này một Goku lại xuất hiện ở Los Angeles

Sự xuất hiện của Goku này đã làm không ít người phải ngạc nhiên đến há hốc mồm =))))loading...