Search

Chủ Đề: , , , , , , , , , ,

Ra mắt sách hướng dẫn vẽ Pantsu tại Nhật Bản

Ra mắt sách hướng dẫn vẽ Pantsu tại Nhật Bản

Các họa sĩ manga và nhà thiết kế nhân vật mới đây đã cho ra mắt một video chuẩn bị bởi các tiền bối với mục đích giúp đỡ các...

16 bước cơ bản học vẽ nhân vật anime manga yêu thích

Ai là nhân vật anime manga mà bạn yêu thích? Bạn muốn học vẽ truyện tranh? Để bức tranh hoàn hảo, bạn cần phải vẽ như thế nào?...