Search

Chủ Đề: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Top 10 bạn trai tuyệt vời nhất trong Anime

Top 10 bạn trai tuyệt vời nhất trong Anime

Các fan anime chắc chắn đều đã xem những bộ anime tình cảm. Và chắc chắn nhân vật mà chúng ta để tâm nhất thường là nữ chính và...

Top 6 anime mà bạn muốn tắt ngay chỉ sau vài phút

Top 6 anime mà bạn muốn tắt ngay chỉ sau vài phút

Bỏ xem anime đó ngay chỉ sau vài phút ư? Đúng rồi đó và chuyện này xảy ra thường xuyên ^^ Nó có thể vì cốt truyện tệ, tạo hình...