Search

Chủ Đề: , , , , , , ,

Nhật Bản tăng cường luật bản quyền để loại bỏ những trang web bất hợp pháp

Nhật Bản tăng cường luật bản quyền để loại bỏ những trang web bất hợp pháp

Tới đây, Nhật bản mạnh tay hơn trong việc bản quyền và sẽ có những can thiệp pháp lý để loại bỏ những “Reach Sites” đặt trụ...

Luật bản quyền khiến giới Cosplay lao đao

Nhật Bản vốn là nơi khởi đầu cho ngọn lửa đam mê văn hóa 2D, cũng là nơi mà văn hóa cosplay đạt đến tầm thành công rực rỡ. Tuy...